K R E A T I V T   G E S T A L T A N D E
Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier

ARKIV 

Ett urval av genomförda event i Sverige. 

 Nordic Art Therapy Conference - Sigtuna 10-13 juni 2021

Läs mer på: https://compassionandinclusioninarttherapy.eu 

Fortbildning i symbolarbete 2020

En 5-dagars fortbildning i symboliska uttryckssätt såsom arbete med drömmar, visualiseringar, berättande och bild. Den genomförs onsdagen den 12:e till söndagen den 16:e februari i Göteborg och leds av Åke och Maj Högberg. Anmälan till utbildning@symbolforeningen.se - Mer information HÄR.

Studiecirkel i Kreativt Gestaltande Terapier 2019 

Studiecirkel via Sensus. Egen påfyllning och kollegial handledning. Användande av bild, rörelse, drama, berätttande mm. En träff i månaden 2,5 timmar per tillfälle våren 2019.  

M E T A M O R P H O S I S    A R T E M    2 0 1 8

Kompetensutbytesdag Kreativt Gestaltande Terapier 

Metamorphosis Artem betyder "Förvandlingens konst" och syftar på den förvandlande och läkande potential som finns i konstnärliga uttryckssätt; i sig själva, men också i mötet med olika terapiformer. Konsten har använts terapeutiskt sedan urminnes tider, i allt från drömarbete till bildskapande och dramatik. 

Välkommen på en heldag i detta mångfacetterade ämne!

Under dagen kommer olika kreativa terapier såsom musik-, bild- och dramaterapi att representeras med inspirerande presentationer och workshops. Det kommer också ges möjlighet till nydanande möten och smakprov på deltagares konst. Max 30 deltagare. 

PROGRAM:

Program i pdf: Ladda ner programmet här

ÖVRIGT:

Dagen är avsedd framförallt för terapeuter samt konstutövare med konstterapeutiskt intresse. Deltagarna uppmuntras att delta med eget kortare bidrag. Det kan handla om ett framförande, en presentation av det egna arbetet, att dela en idé eller en övning (1-5 min).